Välkommen!

Här är du välkommen att kommentera årets skörd (18st) av mycket ovanliga skapelser. Delta gärna i vår frågesport!
Är rätt svar viktigt för dig? "Facit" finns efter sista frågan!Pingaff

Denna utmärkta varelse kännetecknas framför allt av sin kärlek till potatis. Förr i världen var Pingaffen mycket vanlig, numer finns det endast ett fåtal exemplar kvar nere i Rumänien. Den är en mycket omhuldande och överbeskyddande förälder.


Hur lång är Pingaffens tunga?

Troskfjäll

Denna art var helt okänd till långt in på 1800-talet och måste sägas vara relativt outforskad än idag. Troskfjäll har förmågan att vistas på land tack vare sina eleganta ben, dock sker syreintaget via gälarna så visiterna kan inte bli långvariga. Honorna tar inte speciellt väl hand om sina barn, varför hannarna till stor del får axla det ansvaret.


Hur stor är en färdigvuxen Troskfjäll?

Dafne

Dafne levde i Grekland för länge, länge sedan och var dotter till en krigsherre. Hon var rik som ett troll, modig som ett lejon, intelligent som få, männen flockades kring henne och hon hade dessutom, genom sin social fallenhet, fått vänner i mängder. Hon hade allt utom skönhet. I sitt sökande efter skönhet, genom elexir och krämer, råkade hon förolämpa en häxa som genast belade henne med denna tragiska förbanelse: hon är för evigt fastvuxen i marken och kan endast suga skönhetens DNA ur sina offer med sin långa tunga.


Var letade man efter den försvunna Dafne?

Svanngron

Enligt sägnen skall en lite damm ha blivit förgiftad av ett okänt ämne, för ca 1500 år sedan,som orsakade en mutation. När de fåglar som levde runt dammen ruvat klart sina ägg, drabbades de av en stor chock; ur äggen klev ett otal Svanngron.


Vilka har lyckats att teckna av Svanngron?

Lunariz Dracnotis

Lunariz Dracnotis är visserligen ganska långsam, men likväl högst dödlig, tackvare sina vassa klor. Djuret mäter, imponerande, 15 till 20 meter från nos till svanstipp samt 15 - 17 meter mellan vingarna. Dess bröst är fyllt med väte.


Vilken färg har Lunariz Dracnotis eld?

Sachispindel

Sachispindeln har ungefär samma storlek som en fotboll. När den ligger gömd i väntan på byte, med benen indragna under sig, liknar den vilken sten som helst. Den har sina sex ögon placerade på undersidan, för att kompencera detta är skalet utrustat på ekolodssensorer som underlättar navigering.


Med vad bedövar Sachispindeln sina offer?

Hummerbläck

Hummerbläcken är ett vattendjur, väger ca 3-4 kg och blir i genomsnitt 40-50 cm. Längst ut på sina tentakler har den gift som får fienden att utveckla stora smärtsamma utslag. Den kan veckla ut dessa armar på bråkdelen av en sekund.


Hur lever Hummerbläcken?

Sköldanka

Sköldankan hittar man vid Afrikas västra kust samt på Madagaskar. Den är 2.5 m till skalhöjd och halsen mäter ytterligare 2 m. Den är snabb i vatten tack vare sina simfötter, men mycket trög på land, där den hämmas av sin avsevärda vikt. Den har inga direkta naturliga fiender, men det har inträffat att lejon lyckats att välta omkull den.


Hur mycket måste Sköldankan äta per dag?

Grandis Keros Feles

Översätter man det latinska namnet får man "stor behornad katt", vilket delvis beskriver denna varelse. Djuret lever numer nästan uteslutande i grottor på Himalayas sluttningar.
Dess syn är dålig varför den har utvecklat ett utmärkt luktsinne som kompensation.


Vilken oväntad egenskap har hornet?

Scorpiohorse

Scorpiohorse är resultatet av en mutation som uppstod då en liten, dräktig, fallabella pony blev biten av en skorpion. Dessvärre är det inte en speciellt livskraftig varelse. Den lever uteslutande på vegetarisk kost och skorpiondelen av den skulle behöva ett högre proteinintag, varför den sällan bli mer än 2 år.


Är Scorpiohorse gadd giftig?

Pisciocrusu

Denna fiskvarelse kan fylla en blåsa, som täcker hela ryggen, med, vad man med stor säkerhet antar vara, vätgas, då den är mycket explosiv och lättare än luft. Hurvida varelsen, medvetet, kan reglera denna gas är outforskat, men den blåser upp sig när fara hotar. Ofta slutar strider om honor i tragiska explotioner där alla närvarande djur avlider.


Vilken dygnsrytm har Pisciocusu?

Tapet

Tapeten uppstod när en frånstött tiger fann kärleken i en skrikapa. Den har förmågan att ändra färg beroende på sina omgivningar, på savannen är den beige men i Rosengård är den betongfärgad. Dess idealiska biotop är dock Afrikas slätter där tillgången på favoritfödan canariefåglar är god. Tapeten är allätare och berikar sin meny, företrädesvis, med bananer.


Var har människor råkat se Tapeten?

Maskus Pansirus

Deta djur är mer känt under namnet "pansarmask" och kan nå skrämmande längder på upp till 6 meter. Den lever i torra, karga ökenlandskap där den spenderar större delen av sitt liv nedgrävd i marken i väntan på att byte skall komma gående på sanden ovanför. Den första masken dokumenterades i början av 1800-talet, men den har avit känd för lokalbefolkningen i årtusenden.


Hur länge lever en människa efter att den blivit stungen av Maskus Pansirus gadd?

Bävsande säl

Bävsande sälens idealiska habitat är små skogssjöar med riklig tillgång på barrträd. det finns flera underarter av detta djur som är till förväxling lika varandra, tex den bävsgående sälen som är mindre, snabbare och en effektivare jägare.


Vad äter den Bävsande sälen till efterrätt?

Andakondan

Andakondan lever så gott som uteslutande av änder, i svåra tider kan den ta en och annan mink. Djurets andliknande huvud gör att den kan närma sig, intet ont anande, ankflockar för att sedan gå till våldsam attack.


Var vilar sig Andakondan?

Mälg

Mälgens huvudföda är isbergssallad, varför man har störst chans att observera den runt ICAs lastbryggor.


Hur många Mälgar finns det?

Leotjur

Leotjurens usprung är höljt i dunkel, en del tror att den är ett av Guds misstag medan andra anser att det är resultatet av galen forskning. Leotjuren lever ofta bland annan tamboskap men håller sig till partier med hög växtlighet, för att dölja sin underkropp. Kvällstid genomgår den en Dr Jekyll- Mr Hyde-liknande förvandling, vilket den dock aldrig har något minne av dagtid.


Vilka är Leotjuren största fiende?

Sea Hustus Lizardius

Sea lizard upptäcktes av en turist vid namn Albert Johnsson då han fiskade i Atlanten på 1950-talet. Varelsen fann han när han rensade ur maginnehållet på sin dagsfångst.


Hur parar sig Sea lizard?

Facit

Pingaffens tunga är upp till 75 cm lång och den lägger ägg 30 till 40 dagar efter befruktning.
Troskfjäll är ca 20 cm lång och väger 1200g, är helt utdöd i farvattnen runt USA.
Dafnes tunga är längre än du kan tänka dig och man letade efter henne under Afrikas alla sandkorn och bakom Nordpolens alla isbjörnar.
Norrmänn har lyckats att teckna av Svanngron och det är honan som har hand om avkomman.
Lunariz Dracnotis sprutar blå eld och lever i 5000 till 7000 år.
Sachispindeln bedövar sina offer med koncentrerad fis och dess ungar lever på honans rygg.
Hummerbläcken lever i flockar om 5-9 idivider och hajar tycker att dess huvud är en delikatess.
En sköldanka behöver äta 500 kg plankton per dag för att bli mätt och lägger ägg 10 månader efter befruktning.
Grandis Keros Feles horn lyser i mörkret och den övervintrar genom att utsöndra ren alkohol i blodet och falla i koma.
Scorpiohorse föder ca 7 ungar under sin livstid och dess gadd är inte giftig.
Pisciocusus dygnsrytm är individuell och den kan leva både på land och i vatten.
Tapeten har setts av människor både under sängar och i garderober, dess medelålder är 52 år.
Maskus Pansirus dödar en människa på 5 minuter och använder sin snabel till att suga innehållet ur sitt byte.
Bävsande sälen tycker om insekter till efterrätt och anlägger sitt bo mitt i en sjö.
Andakondan vilar sig i vassen och dess syn kan liknas vid Carl Zeiss optik.
Det finns endast en Mälg och att skåda den förebådar snar, bråd död och regn.
Leotjurens största fiender är bönder och den börjar att äta kött när den är 5 år.
Sea Lizard är självbefruktande och beräknas finnas i 100000exemplar.

Alla rätt? GRATTIS!

Mitt foto
Herrljunga, Västra Götaland, Sweden
Kreativ person, konstnär,äntligen BEHÖRIG bildlärare och slöjdlärare.

söndag 14 oktober 2007

Har du haft roligt?

Det har jag :) Den här kursen är oerhört givande att undervisa.
Du är välkommen att skriva några trevliga kommentarer i vår blogg.